Terug naar overzicht

Een verborgen gebrek ontdekt na aankoop van je woning: dit kan je doen

16/11/2020
bouwen en verbouwen vocht in huis

Elke koper vreest voor verborgen gebreken. Je bent net eigenaar geworden en je merkt een vochtprobleem op in je nieuwe woning? Vochtproblemen zijn niet altijd gemakkelijk vast te stellen. We geven uitleg over de mogelijke handelswijze na vaststelling van een verborgen gebrek bij aankoop van een woning.

Kan vocht verborgen zijn?

Vocht is niet altijd zichtbaar. Er zijn een aantal tekenen waar je het beste op let voordat je een woning koopt. We raden aan om een woning meermaals te bezoeken voordat je een beslissing neemt.

Als je tijdens je bezoek een probleem vaststelt, moet je dat melden aan de verkoper. Dat is namelijk een zichtbaar gebrek (vochtvlek, schimmel, rot hout ...). Het is belangrijk om alle zichtbare gebreken te melden voordat je de verkoopovereenkomst ondertekent. Daarna kan je de schuld niet meer bij de verkoper leggen.

Verborgen gebreken zijn niet zichtbaar tijdens een bezoek. Vocht kan gecamoufleerd worden. Zo kan de verkoper de muren opnieuw verven om vochtvlekken te verbergen tijdens de verkoop. Enkele weken later zie je de vlekken weer verschijnen op je muren. Dat is dan een verborgen gebrek.

 

Verborgen gebrek: de verkoopovereenkomst

Meld alle zichtbare gebreken voordat je de verkoopovereenkomst ondertekent.

 

 

Wat zijn je rechten in het geval van verborgen gebreken?

Het gebeurt vaak dat er een verborgen gebrek gemeld wordt na aankoop van een woning. In de meeste verkoopovereenkomsten staat er een clausule die de verkoper beschermt tegen verborgen gebreken. Deze clausule bepaalt dat de

"koper niet verantwoordelijk is voor verborgen gebreken"
en dat
"het goed verkocht wordt in de staat waarin het zich bevindt".

 

In werkelijkheid is de verkoper niet verantwoordelijk voor verborgen gebreken als hij 'te goeder trouw' gehandeld heeft, als hij dus niet wist dat er een vochtprobleem was in de woning.

Als de verkoper voor de verkoop op de hoogte was van het vochtprobleem, maar dat niet vermeld heeft vóór ondertekening van de verkoopovereenkomst, is hij wel verantwoordelijk. Hij zal nog meer verantwoordelijk zijn als blijkt dat hij geprobeerd heeft om het vochtprobleem te verdoezelen (bijvoorbeeld door de muren opnieuw te verven).

Als bewezen wordt dat de verkoper niet te goeder trouw handelde, kan je de aankoop annuleren of de woning behouden en een schadevergoeding eisen van de verkoper.

Wat kan je doen als je een verborgen gebrek ontdekt na aankoop van een woning?

Handel meteen als je vocht vaststelt in een nieuwe woning! Je kunt de verkoper in gebreke stellen met een aangetekend schrijven. Als je geen antwoord krijgt, kan je een advocaat inschakelen.

Voordat je gerechtelijke stappen onderneemt, moet je bewijs verzamelen. Je moet aantonen dat er een vochtprobleem is in je woning, en dat het al aanwezig was vóór de aankoop. Neem contact op met vakmensen om je probleem te analyseren en de oorzaak ervan te bepalen.

Vervolgens zal je moeten bewijzen dat de verkoper op de hoogte was van de gebreken. Dat is een meer complexe aangelegenheid.

Als het verborgen gebrek redelijk ernstig is, kan je vragen om het goed terug te geven en terugbetaald te worden. Als bewezen is dat de verkoper niet te goeder trouw was, kan je opteren om de woning te behouden en een schadevergoeding of een vermindering van de verkoopprijs te eisen. Het bedrag van de schadevergoeding zal vastgesteld worden door een expert.

Hoe kan Murprotec helpen bij verborgen gebreken?

Murprotec biedt je een gratis expertise aan. Daarna ontvang je een prijsopgave voor de vochtbestrijding. Na het bezoek van onze expert kan je het gebrek bewijzen en heb je een indicatie van het bedrag dat je van de verkoper kan eisen.

Artikel delen via
Vraag nu je gratis expertise aan
Bedankt!

Je hebt een gratis expertise aangevraagd voor je vochtprobleem.

Loading...
Oops!

Er heeft zich een fout voorgedaan, gelieve opnieuw te proberen.

Recente artikels

1
Vraag nu je gratis expertise aan
Bedankt!

Je hebt een gratis expertise aangevraagd voor je vochtprobleem.

Loading...
Oops!

Er heeft zich een fout voorgedaan, gelieve opnieuw te proberen.

Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen
Loading